Het Deense alfabet heeft 29 letters. Naast het 26-letterige alfabet zoals we dat in Nederland kennen heeft het Deens nog de tekens æ, ø en å. De letter w komt alleen voor in buitenlandse woorden.
Det danske alfabet har 29 bogstaver. Det hollandske og engelske kun 26; de kender ikke det danske æ, ø og å. Til gengæld er w ikke et bogstav, der som på dansk kun bruges i udenlandske låneord.
The Danish alphabet has 29 characters. Besides the 26 character alphabet as the English know it, the Danish has the characters æ, ø, å. The letter w is only used in foreign words.